MEMBER

 • KANAKO KAJIHARA
  CEO
 • HIDETOSHI KAJIHARA
  COO
 • AYANO SENZUI
 • MINA NAGAI
 • KOHEI OSAKAYA
 • YUKI KIKUCHI
 • MAYUKO TOKIWA
 • NOZOMI SAITO
 • YUMIKO NAKAJIMA
 • SYUNSUKE NAKAMURA
  COQ CHEF
 • ASUMI MAEDA
  COQ MANAGER